HeimNyheiterBli med på sommaraktivitetar for born

Bli med på sommaraktivitetar for born

Alver kommune arrangerer sommaraktivitetar for born født i 2010, 2011 og 2012. Borna må vera busett i Alver kommune.
Publisert: 01.06.2022
Sist endra: 10.06.2022

Sommaraktivitetane er eit samarbeid mellom fleire lokale aktørar.

Sommaraktivitetane går føre seg i veke 27, 28, 29, 30 og 31. Aktivitetane er frå måndag til fredag, kl. 09.00- 15.00.

Program:

Trykk her for å sjå program for sommaraktivitetane

Slik melder du deg på:

For å søkje plass må ein kunne delta heile veka. Påmeldinga  stenger søndag, 19. juni, kl. 00.00.

Trykk her for påmelding

Me ønskjer at flest mogleg skal kunne delta på sommaraktivitetane.

Born som har med eigen støttekontakt eller følgjeperson må opplyse om dette i påmeldinga.

Er det viktig informasjon som arrangør treng, er det fint om dette vert opplyst i påmeldinga. Er du usikker på noko i høve til ditt born, ta kontakt med oss.