HeimNyheiterEr du barnehagetilsett og vil vidareutdanna deg?

Er du barnehagetilsett og vil vidareutdanna deg?

Då kan du søkje tilskot til vidareutdanning for barnehagetilsette.
Publisert: 22.03.2022
Sist endra: 22.03.2022

Er du tilsett i barnehage og ønskjer å søkje om midlar til vidareutdanning kan det vere at REKOMP midlar frå 30% potten er aktuelt for deg.

No kan du søkje om REKOMP midlar for 2022 .

Søknadsfristar våren-22 for barnehageåret 2021-22: 1. april

Nordhordland kompetanseregion får årleg tilskot frå Statsforvaltaren i Vestland gjennom REKOMP-ordninga. Midlane skal nyttast til tilrettelegging for kompetanseheving for tilsette i private og kommunale barnehagar i regionen til:

  • barnehagefaglig grunnkompetanse
  • kompetansehevingsstudier for fagarbeidere og assistentar
  • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider (praksiskandidatordningen)
  • tilretteleggingsmidler for lokal prioritering


Trykk her for meir informasjon om ordninga


Har du andre spørsmål om ordninga eller treng hjelp eller rettleiing til utfylling av søknad, ta kontakt med:

Mona Meidell-Hagewick, tenesteleiar barnehage
E-post: mona.hagewick@alver.kommune.no
Telefon 95 14 69 23

Mette Marei Træland , rådgjevar oppvekst
E-post: mette.m.traland@alver.kommune.no
Telefon : 97 15 96 40

Trykk her for å søkje