HeimNyheiterFulltekstpublisering av postlister

Fulltekstpublisering av postlister

Frå 01.01.2022 vil Alver kommune fulltekstpublisere dokument knytt til arkiva GBNR, Plan og Landbruk.
Publisert: 27.12.2021
Sist endra: 27.12.2021

Dette betyr at du som innbyggjar kan opne og laste ned dokument som ikkje er unntatt med heimel i lov.

Dokument som er unntatt, eller som ligg i arkivdelar som ikkje har fulltekstpublisering må du framleis be om innsyn i.