HjemNyheiterHar du sett hamnespy?

Har du sett hamnespy?

Miljødirektoratet treng hjelpa di til å stoppe spreiinga av hamnespy.
Publisert: 07.04.2022
Sist endra: 07.04.2022

Hamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar.

Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar.

Difor treng Miljødirektoratet hjelpa di til å stoppe spreiinga av hamnespy

Kva kan du gjere?

  • Det viktigaste er å sjekke båt og utstyr jamleg. Du bør òg botnsmørje båten med anti-fouling
  • maling før du set den ut.
  • Har du fått hamnespy på båt eller utstyr? Fjern hamnespy ved å setje båt/ utstyr på land i ei veke
  • spyl eller skrap botnen av båten/ utstyret. Sørg for at begroing og spylevatn ikkje renn ut i sjøen
  • plasser utstyr med begroing i ferskvatn i minst seks timar

Trykk her for å lese meir om korleis du kan bidra til å stoppe spreiinga av hamnespy her

Slik ser hamnespy ut