Ønskjer du å sjå på dei digitaliserte arkiva til kommunen?

Interkommunalt arkiv i Hordaland oppbevarer mykje spanande arkivmateriale.
Publisert: 14.03.2022
Sist endra: 07.08.2023

Dei har no ordna, registrert og utarbeidd arkivkatalogar for alle eigarkommunane for perioden 1837 til 1965.

Kvart år får Interkommunalt arkiv Hordaland (IKA) statistikk frå Arkivverket over talet på visningar av materialet som er publisert til Digitalarkivet. Tala viser at IKA Hordaland er den institusjonen som har skanna og tilgjengeleggjort mest materiale i Digitalarkivet.