HeimNyheiterNy kundeparkering for Reikeråsbygget

Ny kundeparkering for Reikeråsbygget

I samband med anleggsarbeid for ny E39 oval rundkøyring blir E39 mellombels lagt om. Kundeparkering for Reikeråsbygget vert flytta i denne perioden.
Publisert: 18.06.2021
Sist endra: 18.06.2021

På kartet under er det markert med blå sirklar kor ny, mellombels kundeparkering for Reikeråsbygget vil vere. Raude pilar viser kjørbar veg til området.

Dei nye parkeringsplassane vil vere i bruk fra måndag 21. juni klokka 12.

Oversiktskart som viser ny parkering