HeimNyheiterOmkøyring på Melandsvegen ved Holme

Omkøyring på Melandsvegen ved Holme

Kvardagar mellom klokka 09.00 - 15.00 er Melandsvegen ved Holme stengt grunna vegarbeid.
Publisert: 19.04.2020
Sist endra: 19.04.2020

Anbefalt omkøyring er via Fylkesveg 5308. Arbeidet er venta å halde fram ut mars 2020.