HeimNyheiterPolitiske møte i veke 46

Politiske møte i veke 46

Formannskap

Vi streamer formannskapsmøtet 12. november. Du finn streaminga under. Sendinga kan du også følgje i KommuneTV.

Vi hadde tekniske problem med streaminga i starten av møtet. Beklagar ulempa! 

 

Sakslista til formannskapet finn du her.

Utval for areal, plan og miljø

Vi streama møtet 11. november. Sendinga finn du under:

 

 

Sakspapira til utvalsmøtet for areal, plan og miljø finn du her.

Utval for oppvekst, kunnskap og kultur

Vi streama utvalsmøtet 10. november. Sendinga finn du under:

 

 

OBS: Vi beklagar dei tekniske problema med lyden i starten av møtet.

Sakspapira til utvalsmøtet for oppvekst, kunnskap og kultur finn du her.

Utval for helse og omsorg

Vi tok opptak av møtet i utval for helse og omsorg. Opptaket finn du under:

 

Utval for næringsutvikling og drift

Vi tok opptak av møtet i utval for næringsutvikling og drift. Opptaket finn du under:

 

Utvalet si handsaming av næringsfondsaker er unnateke offentleg innsyn ut frå Forvaltningslova § 13.1, og desse sakene vart difor ikkje tatt opp.

Digitale møte - streaming og opptak

Dei politiske møta denne veka vert arrangerte digitalt. Det vert derfor ikkje mogleg for publikum eller media å vere fysisk til stades på møta.

Vi vil streame utvalsmøta i oppvekst, kunnskap og kultur, samt areal, plan og miljø. Vi streamer også formannskapsmøtet.

Møtet i utval for helse og omsorg, og møtet i utval for næringsutvikling og drift vert tatt opptak av, og lagt ut på denne sida etter møtet er ferdig.

Ta kontakt med leiar for politisk sekretariat Tove Mette Fyllingen på tove.mette.fyllingen@alver.kommune.no om du har spørsmål rundt møtegjennomføringa.


Sist oppdatert: 17.11.2020
Publisert: 12.11.2020