HeimNyheiterRapport om helse- og omsorgstenester i Alver

Rapport om helse- og omsorgstenester i Alver

Rapporten vart presentert for formannskapet og utval for helse og omsorg 12. januar.
Publisert: 20.01.2021
Sist endra: 20.01.2021

PwC har laga rapporten på bestilling frå Alver kommune.

Trykk her for å laste ned og lese rapporten.

Rapporten inneheld ein gjennomgang og vurdering av habiliteringstenester til utviklingshemma og tenester innan psykisk helse og rus, og er eit innspel til det vidare arbeidet med tenestene.

Kva skjer vidare?

  • Administrasjonen skal først sjå på kva moglegheiter som ligg i rapporten.
  • Alle tiltak av prinsipiell art skal opp til politisk handsaming og blir lagt fram for relevante råd og utval.