HjemNyheiterOpplever du eller nokon du kjenner sorg?

Opplever du eller nokon du kjenner sorg?

Kyrkja i Alver og Kreftkoordinator i Alver kommune ønskjer å vere til hjelp med å tilby sorggruppe for menneske som opplever sorg.
Publisert: 07.01.2022
Sist endra: 07.01.2022

Kyrkja i Alver og kreftkoordinator i Alver kommune ønskjer å vere til hjelp med å tilby sorggruppe for menneske som opplever sorg.

I gruppa kan ein setje ord på kjensler, tankar og opplevingar kring sorg og tap, og saman med andre i liknande situasjon få hjelp til å finne styrke til å gå vidare med tapet.

Sorg er ein naturleg og sunn reaksjon på eit tap av nokon du er glad i.

Det blir oppstart av ny gruppe i slutten av februar.

Påmelding innan 31.januar, 2022.

Vi tar sikte på 4-6 deltakarar og har samling annakvar veke.

For meir informasjon og påmelding, ta kontakt med:

Ruben Sæle
Tlf: 41 38 31 95

Anne-Britt Hauge
Tlf: 40 91 08 89, eller

Gudveig Kartveit Sundsbø
Tlf: 93 84 05 87