HjemNyheiterTilsette i helse- og omsorgssektoren - sjå her

Tilsette i helse- og omsorgssektoren - sjå her

Vi oppmodar alle som jobbar i helse- og omsorgssektoren om å delta i ei spørjeundersøking om kompetansebehov for framtida.
Publisert: 10.03.2023
Sist endra: 10.03.2023

Formålet med spørjeundersøkinga er å kartlegge kva opplæring- og kompetansebehov tilsette innan helse og omsorg ser behov for no og i framtida, med utgangspunkt i felles utfordringsbilde.

Spørjeundersøkinga blir gjennomført blant tilsette i kommunehelsetenesta, spesialisthelsetenesta, elevar på helsefagutdanning og relevante høgskuleutdanningar i regionar i  alle dei sju landa som deltek i prosjektet. 

Trykk her for å lese meir om og delta i undersøkinga.

Svarfristen er 13. mars 2023.