HeimNyheiterVarsel om auke i gebyr- og betalingssatsar for 2021

Varsel om auke i gebyr- og betalingssatsar for 2021

Frå 1. januar kan det bli endra satsar for barnehage, SFO og vaksenopplæring.
Publisert: 12.11.2020
Sist endra: 16.11.2020

Vedtak om kommunale avgifter og gebyr vert fastsett av kommunestyret ved handsaminga av budsjettet for komande år.

I samband med arbeid med budsjett for 2021 vert det gjort framlegg om auke i satsar i:

  • Barnehage
  • SFO
  • Vaksenopplæring

Med atterhald om godkjenning i kommunestyret vil då Alver kommune fakturere etter nye satsar frå 01.01.21.

Trykk her for innsikt