For tilsette

Her finn du lenker til viktige verktøy for tilsette i Alver kommune. 
Kontaktinformasjon HR-avdelinga

Samfunnsutvikling, teknisk forvaltning og drift

Tove Eide Helgesen

HR-rådgjevar

tove.eide.helgesen@alver.kommune.no

91 75 70 07

Helse og omsorg

Hilde Grøteide Emblem

Rådgjevar

hilde.groteode.emblem@alver.kommune.no

97 66 12 05

Ingrid Gunnarson Thunes

HR-rådgjevar

ingrid.gunnarson.thunes@alver.kommune.no

40 54 57 45

Oppvekst

Kjetil Morken

Rådgjevar

kjetil.morken@alver.kommune.no

48 05 23 19

Kathrine Straumøy Brakstad

Rådgjevar

kathrine.s.brakstad@alver.kommune.no

95 72 36 87

Økonomi, HR og utvikling, kommuneoverlege, juridisk, politisk toppleiargruppa

Helge Erik Tangen

Fagansvarleg - utvikling

helge.erik.tangen@alver.kommune.no

94 50 31 56

Spørsmål om personalmappe og politiattest

Øystein Kvamme

Konsulent

oystein.kvamme@alver.kommune.no

97 51 20 75

Kontaktinformasjon løn og rekneskap

Er du tilsett og har spørsmål om lønsslipp, pålogging til Visma meg sjølv, Expense reiserekning eller høve kring fråvær eller refusjon?

Ta kontakt med avdelingsleiaren din. Avdelingsleiar skal samle opp spørsmåla og sende dei til løn på e-post. Sjå kontaktpersonar under.           

Vi føretrekkjer at du som er avdelingsleiar sender spørsmåla på e-post. I nokre tilfelle treng vi litt tid til å finne fram opplysningar og det vert meir effektivt for begge partar med ein skriftleg førespurnad. Du skal alltid få svar på spørsmåla dine innan to arbeidsdagar.               

Møter du opptatt telefon når du ringer? Send oss ein e-post, så ringer vi deg oppatt. Vi svarar så snart som råd innan to arbeidsdagar.

Spørsmål knytt til lønsområdet? Ekspedisjonstid frå kl. 10.00 - 12.00

Spørsmål knytt til pålogging og lønsslipp

Rita Hella Grindheim

oppdrag

rita.hella.grindheim@alver.kommune.no

56375206

Anne Karin Kolås

konsulent

anne-karin.kolas@alver.kommune.no

56375193

Bergfrid Tjore

konsulent

bergfrid.tjore@alver.kommune.no

56375207

 

Spørsmål knytt til pålogging til Expense

Tonje Helen Dale

Konsulent

tonje.helen.dale@alver.kommune.no

56 17 10 48

Rita Hella Grindheim

oppdrag

rita.hella.grindheim@alver.kommune.no

56375206

Andre spørsmål om løn

Send ein e-post til lon@alver kommune.no. Det er viktig at du skriv kva avdeling du er tilsett i og kva du treng hjelp til.

Spørsmål knytt til rekneskap og fakturering? Ekspedisjonstid frå klokka 10.00-12.00

Send spørsmål på e-post til rekneskap@alver.kommune.no

Spørsmål knytt til rekneskap og moms

Silje M. Vikøren Palmesen

Konsulent

silje.vikoren.palmesen@alver.kommune.no

56 17 10 22

Turid Nytun Klementsen

konsulent

turid.klementsen@alver.kommune.no

56375196

Inge Berg Fenstad

oppdrag

inge.berg.fenstad@alver.kommune.no

56375200

Monicka Larsen Feyling

leiar

monicka.larsen.feyling@alver.kommune.no

93046602

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

Spørsmål knytt til fakturering, refusjonskrav og innfordring

Vigdis Gaustad

konsulent

vigdis.gaustad@alver.kommune.no

56375195

Torill Leirvåg

konsulent

torill.leirvåg@alver.kommune.no

56375201

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

Spørsmål knytt til e-handel og profilar

Inge Berg Fenstad

Konsulent

inge.berg.fenstad@alver.kommune.no

56 37 52 00

Turid Nytun Klementsen

konsulent

turid.klementsen@alver.kommune.no

56375196

Spørsmål knytt til brukaradministrasjon

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

Turid Nytun Klementsen

konsulent

turid.klementsen@alver.kommune.no

56375196

Monicka Larsen Feyling

leiar

monicka.larsen.feyling@alver.kommune.no

93046602

Spørsmål knytt til Vipps

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

Andre spørsmål til avdelinga

Monicka Larsen Feyling

leiar

monicka.larsen.feyling@alver.kommune.no

93046602

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

For deg som er nytilsett

Velkomen som tilsett i Alver kommune!

Her finn du ein del dokument du som nytilsett må laste ned og gjere deg kjent med.

Skjema for søknad om lønsansiennitet må du laste ned og fylle ut, for at vi skal få registrert deg i lønssystemet. 

Dette gjeld særskilt stillingar i skule, barnehage, helse og stillingar i drift, samt merkantile stillingar. Stillingar som ingeniør, lege, rådgjevar og psykolog m.m. har ikkje garantilønsstige og treng ikkje fylle ut.

Trykk her for skjema for søknad om lønsansiennitet

For å kunne rekne lønsansiennitet må du legge inn dokumentasjon som påverkar ansienniteten din. Dette kan vere dokumentasjon på arbeidserfaring, fyrstegongsteneste og fødselsattest om du har hatt permisjon heime med barn.

Du sender inn «søknad om lønsansiennitet» og dokumentasjon på følgjande måte:

  1. Trykk på denne lenka
  2. Fyll ut skjema, og klikk «Last opp dokument» for å leggje ved «søknad om lønsansiennitet» og dokumentasjon.
  3. Klikk «Send sikkert til Alver kommune»

Trykk her for å lese om reglane for lønsansiennitet i Hovudtariffavtalen kap 1 § 12

Kva skjer vidare?

Du avtalar oppstartsdato med din leiar. Når den er avklara får du arbeidsavtale til digital signering. Denne arbeidsavtalen inneheld teieplikterklæring, og den vil også gje grunnlag for å søkje politiet om politiattest i stillingar som krev dette.

Etter at du har signert arbeidsavtalen vert du meldt inn i lønssystemet, som vidare genererer naudsynte tilgangar til e-post og system. Det er viktig at du og leiar får avklara dato for oppstart i god tid, slik at riktige tilgangar kjem på plass til du er klar til å byrje hos oss.

Sjå film frå vår kommune

Vi er Alver

Dokument det kan vere nyttig å gjere seg kjent med:

Vi har tre hytter på fjellet som tilsette kan leige:

Tilsette i Alver kommune kan søkje om å få leige tre hytter:

  • Gol stasjon aust (12-14 sengeplassar)
  • Gol stasjon vest (5-6 sengeplassar)
  • Haugastøl (10-12 sengeplassar)

Sist oppdatert: 07.05.2024
Publisert: 16.10.2018