Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Ragnhild Vesterås

Kari Linn Hesjedal 

ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no

kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no

474 61 137


474 61 135

Austebygd skule Maria Angela Thingnes maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 950 65 080
Danielsen ungdomsskule

Charlotte Lunner

Kjersti Soldal

charlotte.lunner@alver.kommune.no

kjersti.soldal@alver.kommune.no

414 52 504

409 08 928

Eikanger skule  Margrethe Sivertsen margrete.sivertsen@alver.kommune.no 408 14 659
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  409 08 927
Hordabø skule Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Kløvheim skule  Maria Skjelanger maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  409 08 927
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrete.sivertsen@alver.kommune.no  408 14 659 
Knarvik ungdomsskule 

Maria Angela Thingnes

Sissel Hatlevik 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no


sissel.hatlevik@alver.kommune.no
 

950 65 080

 

916 49 408

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

sissel.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukaas@alver.kommune.no

916 49 408

408 14 686

Leiknes skule  Ragnhild Vesterås ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no 474 61 137
Lindås barneskule  Kari Linn Hesjedal kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no 474 61 135
Lindås ungdomsskule  Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Manger skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no  409 07 645
Meland ungdomsskule

Maria Skjelanger

Bente Monstad Olsen 

maria.skjelanger@alver.kommune.no

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

409 08 927

408 15 549

Myking skule  Ragnhild Vesterås ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no 474 61 137
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 409 10 890
Ostereidet barneskule Bente Monstad Olsen bente.monstad.olsen@alver.kommune.no  408 15 549
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  409 10 890
Radøy ungdomsskule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no  409 07 645
Rossland barneskule Kjersti Soldal  kjersti.soldal@alver.kommune.no  409 08 928
Rossland ungdomsskule  Charlotte Lunner  charlotte.lunner@alver.kommune.no  414 52 504
Sagstad skule 

Linn-Merete Fugelsbø

Maria Thingnes

linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no

 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no

 462 80 484

 

950 65 080

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 409 10 890 
Skodvin montessori skule Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  409 08 927
Sæbø skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no  409 07 645
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

408 15 549

Sist oppdatert: 29.05.2020
Publisert: 29.05.2020