Klage på helse- og omsorgstenester

Kva kan du klage på?
  • at du ikkje har fått tilbod om den tenesta du ønskjer
  • forhold ved tenesta som du ikkje er nøgd med
  • kritikkverdige forhold
  • saksbehandlinga
Klage på eit vedtak?

Du kan klage på vedtaket vårt, om du ikkje får helse- og omsorgstenester som du sjølv meiner du har krav på. Du kan klage innan tre veker etter at du fekk det endelege vedtaket på søknaden din.

Sidan klagen mest sannsynleg inneheld sensitive opplysningar om deg, er det ikkje trygt å sende klagen på e-post. Klagen kan du levere på rådhuset eller sende til:

Alver kommune 
Forvaltningskontoret
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø
Du kan sende e-post. Trykk her for å lese meir om korleis du sender sikker elektronisk post til kommunen.

 

Når vi får klagen, må vi gå gjennom vedtaket på nytt og vurdere ei endring. Dersom vi ikkje endrar vedtaket, sender vi klagen din vidare til Statsforvaltaren i Vestland

Trykk her for å lese meir om klage på helse- og omsorgstenester

Klage på ei teneste du mottar?

Er du ikkje nøgd med tenesta du får, til dømes på ein sjukeheim, bør du først og framst ta kontakt med leiinga ved sjukeheimen. Ver tydeleg på kva du ikkje er nøgd med og ønskjer at vi skal endre.

Dei som mottar klagen din, må undersøke saka og endre tilbodet dersom det ikkje er godt nok. Får du ikkje medhald, kan du sjølv sende ein skriftleg klage til Statsforvaltaren i Vestland.

Trykk her for kontaktinformasjon til Statsforvaltaren i Vestland

Får du medhald, kan Statsforvaltaren starte ein tilsynssak. Då må kommunen utbetre eventuelle feil. Får du ikkje medhald frå Statsforvaltaren kan du klage til klage til Sivilombudsmannen.

Trykk her for å gå til sida til Sivilombudsmannen.

Treng du hjelp?

Treng du hjelp til å klage? Ta kontakt med forvaltningskontoret vårt. Forvaltningskontoret har ope kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00

Alver kommune 
Forvaltningskontoret
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø
Du kan sende e-post. Trykk her for å lese meir om korleis du sender sikker elektronisk post til kommunen.

 

Les meir

Sist oppdatert: 20.10.2022
Publisert: 21.08.2018