HeimHelse, sosial og omsorgRegion Nordhordland Helsehus

Region Nordhordland Helsehus

I Region Nordhordland Helsehus finn du mellom anna desse tenestene: 

 • Nordhordland legevakt - interkommunal teneste
 • Ambulanse - Helse Bergen helseføretak
 • Dialysetilbod - Helse Bergen helseføretak
 • Hudpoliklinikk Knarvik - Helse Bergen helseføretak
 • Poliklinikk for blodprøvetaking - Helse Bergen helseføretak
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Nordhordland - Helse Bergen helseføretak
 • Bjørgvin DPS poliklinikk - Helse Bergen helseføretak
 • Poliklinikk for Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Barnevernstenesta for Alver, Austrheim og Fedje
 • Nordhordland Tannklinikk
 • Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen

På Helsehuset finn du også desse kommunale tenestene for innbyggjarar i Alver: 

 • Knarvik helsestasjon og jordmortenesta
 • Fysio- og ergoterapitenesta
 • Friskliv og meistring
 • Psykisk helse og rus (driftskontoret)
 • Kommunepsykolog
 • Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
 • Knarren legesenter

Trykk her for å lese meir om tenestene du finn på Region Nordhordland Helsehus. 

Alver kommune er medeigar i Region Nordhordland Helsehus. 


Sist oppdatert: 31.10.2022
Publisert: 22.08.2022