Den kulturelle skulesekken

Ei nasjonal satsing

Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle elevar, både i grunnskule og vidaregåande skule, får møte, gjere seg kjent med og utvikle forståing for profesjonell kunst og kultur av høg kvalitet.

Gjennom ordninga skal elevane få tilbod om ulike kunst- og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. 

Innmeldingsfrist

Du kan no sende inn forslag til produksjonar i Den kulturelle skulesekken for skuleåret 2024/2025 i DKS-portalen.

Innmeldingsfrist er 1. oktober 2023.

Trykk her for å lese meir

Trykk her for å logge inn i DKS-portalen.

Plan for den kulturelle skulesekken

Trykk her for å sjå Alver kommune sin Plan for den kulturelle skulesekken. 

Kontakt

Det er avdelinga Kulturutvikling, idrett og frivilligheit som koordinerer arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Alver kommune.

 


Sist oppdatert: 05.09.2023
Publisert: 16.10.2018