HjemKultur og aktivitetForeiningsportal

Foreiningsportal

Om portalen

Portalen er basert på informasjon frå Frivilligregisteret og andre oppføringar for lag og organisasjonar.

Alle foreiningar kan registrere seg, også dei som ikkje har eige organisasjonsnummer. Mykje informasjon er allereie registrert, så du treng berre å sjekke og eventuelt korrigere.

Det kostar ingenting for laget ditt å registrere seg her.

Trykk her for å gå til portalen.

Slik brukar du portalen

Portalen kan brukast på alle plattformar, både mobil, nettbrett og PC.

  • Område: Velg "Ikke satt" eller «Region og Nasjonalt» når foreiningane ikkje naturleg kan knyttast til ein stad.
  • Kategoriar: Vi har plassert kvar forening i ein kategori. Dette kan vi justere om det er behov for det.
  • Søk: Du kan søkje fritt.
  • Ulike visningar (galleri, liste, statistikk)
Legg inn viktig informasjon

Vi ønskjer at du legg inn mest mogleg informasjon om laget ditt.

Her er nokre viktige punkt:

  • Korrekt navn med organisasjonsnummer
  • Kort omtale av verksemda til laget
  • Kontaktinformasjon (spesielt e-post og mobilnummer)
  • Tal på medlemar (ca)
  • Stikkord om kva laget driv med
Del aktivitetane til laget

Her kan kvar forening leggje til aktivitetane i foreninga. Desse er meir detaljerte enn kategoriane, og kvar forening kan knytast til fleire aktivitetar.

Oppdater når det skjer endringar

Du vil få tilsendt ein e-post med ei lenkje og ein kode der du kan oppdatere dine eigne opplysningar. Vi ønskjer at så mange som mogleg er oppdatert.

Lurar du på noko?

Ta kontakt med leiar for Frivilligsentralen, Per Ole Ekker,
på e-post per-ole.ekker@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 25.10.2022
Publisert: 28.01.2021