HeimKultur og aktivitetBetalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Betalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Slik søkjer du

Du søkjer om tid gjennom Aktiv kommune.

For sesongleige er det eige søknadsskjema på kommunen si heimeside.

Prisar

Alle prisane omfattar bruk av lokalet, tilhøyrande utstyr, straum og utstyr til reinhald.

Pris for kommersielle arrangement avtalast særskild. Ta kontakt på e-post booking@alver.kommune.no

Utskriftsvennleg prisliste

Idrettsanlegg

Symjehallar, skulebasseng og bading

Symje- og terapibasseng i Radøyhallen

  
 

Vaksne
(16 år og eldre)

Born
(4-15 år)

Einskildbillett 25-metersbasseng 100,- 50,-
Klippekort 10 klipp 25-metersbasseng 200,-* 200,-*
Klippekort 20 klipp 25-metersbasseng 400,-* 400,-*
Einskildbillett terapibasseng 120,- 120,-
Klippekort 5 klipp terapibasseng 350,- 350,-
Born (0-3 år) - gratis
*Born (4-15 år) - 1 klipp per gong
*Vaksne (16 år og eldre) - 2 klipp per gong  
 

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar i Alver

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar utanfor Alver

Leige 25-metersbasseng* 300,- per time 900,- per time
Leige terapibasseng* 250,- per time 750,- per time
Badevakt 450,- per time 450,- per time

* Ved leige av symjebasseng har ein plikt til å ha personar med godkjent livredningskurs til stades til ei kvar tid.

 Skulebasseng  

 

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar i Alver

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar utanfor Alver 

Leige per time* 200,-  600,- 

 * Ved leige av symjebasseng har ein plikt til å ha personar med godkjent livredningskurs til stades til ei kvar tid.

Fleirbrukshallar, fotballhallar

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar i Alver

Stad

Timepris

Arrangement
per døgn

Nordhordlandshallen fotballhall, 3 baner  300,- 3000,- 
Nordhordlandshallen fotballhall, 2 baner 200,- 
Nordhordlandshallen fotballhall, 1 bane 100,- 
 Fleirbrukshall  200,- 2000,- 
 Fleirbrukshall, 2/3 150,- 
 Fleirbrukshall, 1/3 100,- 
 Fleirbrukshall, 1/4 100,- 
Liten fleirbrukshall  100,-  1000,- 
 Liten fleirbrukshall, 1/2 50,- 

Fleirbrukshall: Radøyhallen, Lindåshallen, Knarvik Arena, Nordhordlandshallen fleirbruk
Liten fleirbrukshall: Storstova Leiknes, fleirbrukshall Sæbø

 

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar utanfor Alver

Stad

Timepris

Arrangement per døgn

Nordhordlandshallen fotballhall, 3 baner 900,- 10 000,- 
Nordhordlandshallen fotballhall, 2 baner 600,- 
Nordhordlandshallen fotballhall, 1 bane 300,- 
 Fleirbrukshall 800,- 9000,- 
 Fleirbrukshall, 2/3 600,- 
 Fleirbrukshall, 1/3 400,- 
 Fleirbrukshall, 1/4 400,- 
Liten fleirbrukshall  600,-  7000,- 
 Liten fleirbrukshall, 1/2 300,- 

-

Fleirbrukshall: Radøyhallen, Lindåshallen, Knarvik Arena, Nordhordlandshallen fleirbruk
Liten fleirbrukshall: Storstova Leiknes, fleirbrukshall Sæbø

Klatrehallar, skytebaner, andre salar

Stad

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar i Alver

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar utanfor Alver

Knarvik Arena klatrehall/buldrerom 200,- per time 600,- per time
Lindåshallen klatrevegg 100,- per time 300,- per time
 
  Vaksne Born (0-19 år)
Knarvik Arena klatrehall/buldrerom einskildbillett 100,- 0
Knarvik arena klatrehall/buldrerom månadskort 300,- -
Knarvik arena klatrehall/buldrerom årskort 3000,- -
Lindåshallen klatrevegg einskildbillett 100,- 0

Leige av klatrehall per time gjeld grupperingar som ikkje har månadskort. Det er krav om brattkort eller organisert oppsyn.

Stad

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar i Alver

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar utanfor Alver

Trimsal 100,- per time 300,- per time
Styrkerom 100,- per time 300,- per time
Skytebane 100,- per time 300,- per time

Det er krav om instruktør i styrkerom dersom det er deltakarar under 18 år

 Møterom og seniorsenter

Administrative bygg, sjukeheim, seniorsenter

Stad

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar i Alver

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar utanfor Alver

Møterom, kantine o.l. per time 200,- 400,-
Møterom, kantine o.l. per arrangement 2000,- 3000,-
Seniorsenter per time* 200,- 400,-
Seniorsenter per arrangement* 2000,- 3000,-

* Eigen avtale gjeld for Meland Eldresenter. Denne gjeld til 31.12.2021.

Overnatting  
 

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar i Alver

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar utanfor Alver

Fleirbrukshall 3000,- 5000,-
Skular, klasserom* - -
Skular, gymsal/fellesrom 3000,- 5000,-
Kultur

Kulturbygg, ungdomsklubbar, øvingsrom og bibliotek

Stad

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar i Alver

Frivillige organisasjonar/ privatpersonar utanfor Alver

Private

Spesialbygde mindre øvingsrom per time 100,- 200,- 200,-
Tingstova/Prestegarden per time 0 200,- 200,-
Tingstova/Prestegarden per arrangement 0 1500,- 1500,-
Tingstova/Prestegarden laurdag/søndag 0 2000,- 2000,-
Scene Knarvik bibliotek per arrangement 0 3000,- 3000,-
Ungdomsklubbar 0 - -
Kinosal Manger per arrangement 300,- 1500,- 1500,-
Hjarterommet i Knarvik Arena per time 300,- 600,- 600,-
Hjarterommet i Knarvik Arena per arrangement 2000,- 6000,- 6000,-

* Leige av Tingstova/Prestegarden til vigsel er gratis.

Meieriet, Frekhaug
 

Frivillige organisasjonar

Opne kulturelle arrangement

Andre private og kommersielle organisasjonar

Sal 200,- per time 1500,- per arrangement 4000,- per arrangement
Kjøkken 200,- per time inkludert inkludert
Utvida teknisk utstyr* 1000,- 1000,- 2000,-
Bistand rigg/teknikk, time/dag** 450,-/1500,- 450,-/1500,- 500,-/3000,-
Teknikar arrangement*** Avtalast direkte med godkjend teknikar Avtalast direkte med godkjend teknikar Avtalast direkte med godkjend teknikar
Øving utan bruk av teknisk utstyr 100,- per time - 200,- per time
Øving og lydprøve i forkant av arrangement med teknisk utstyr (inntil to dagar)**** 1250,- per dag 3000,- per dag
Innspeling per dag inkludert bruk av teknisk utstyr 1000,-

3000,-

Øvingsdag

*Miksepult og backline (monitorar, song-/instrumentmikrofonar, bass- og
gitarforsterkarar, trommesett, elpiano, mv.). Talemikrofonar og akustisk piano er inkludert i leige av sal.

**Gjeld bistand/klargjering o.l. frå husteknikar. Dersom ein ynskjer å bruke ekstern profesjonell teknikar som ikkje er godkjend av Alver kommune må dette eventuelt godkjennast av husteknikar.

***Dersom du treng teknikar til gjennomføring av arrangement med utvida teknisk utstyr, kan du be om kontaktinfo til godkjende teknikarar eller avtale gjennomgang/opplæring.

Alle brukarar av Meieriet må ha grunnopplæring før første gongs bruk.

****Øvingsdagar i forkant av arrangement: inntil to dagar til 50 % av leigepris og teknisk utstyr. Fleire prøvedagar enn dette etter særskilt avtale. 

Generell informasjon

Kommunale tenester betaler for bruk av Meieriet som lag og organisasjonar, med unntak for politiske møte.
Meieriet Frekhaug er særskild bygd for ålmenn kulturell verksemd, og kan ikkje nyttast som selskapslokale eller til faste undervisningsformål.
For spørsmål om og booking av Meieriet på Frekhaug, ta kontakt med
booking@alver.kommune.no  

Andre satsar
  • Driftsoperatør, reinhald, livredningsvakt: timepris 450,-
  • Arbeid som følgje av brot på reglementet: timepris 750,-
Utleigereglement

Her er Alver kommune sitt utleigereglement. 

Desse reglane gjeld ved all leige av kommunale bygg, hallar, anlegg, rom og utstyr.

Kontakt

Sist oppdatert: 28.09.2021
Publisert: 31.01.2020