Veterinærvakt

Vaktordninga

Det er inngått avtale med tre veterinærar, som deler på vakta i dette område. Vaktene går alle dagar frå klokka 16.00 til påfølgjande dag klokka 08.00, og i helgene samt bevegelege helgedagar. Vi minner om at all vaktteneste gjeld akutt hjelp og livstruande skadar. Du kan ringe eit av telefonnumra og få opplyst kven som er vakthavande veterinær.

Kontakt oss

Ring eitt av nummera under, og be om informasjon om kven som har vakt.

 

Kvar?

Kven?

Telefon

Knarvik Dyreklinikk

Lars-Fredrik Sæthre

Inge Midtveit

56 35 45 75
Seim veterinærkontor Hallgrim Andersen 56 35 10 50
Totland veterniærkontor Carl Aage Wangel

56 35 11 06

91 76 75 19

Når kan du ringe?
  • Kvardagar frå 16.00 til 08.00
  • I helger
  • På heilagdagar
Kva kan vi hjelpe deg med?

Veterinærvakta er eit tilbod til dyreeigarar, som treng akutt hjelp utanom ordinær arbeidstid.

Vi hjelper deg:

  • når du treng akutt hjelp
  • ved livstruande skadar

Sist oppdatert: 10.09.2021
Publisert: 02.08.2018