HeimPlan, bygg og eigedomOverordna planarPlanar for område og fagtema

Planar for område og fagtema

Sykkelstrategi for Alver 2021 - 2031

  Strategidokument
  Prosess og medverknad
  Hovudnett
  Målsetting
  Vedtak

Knarvikplanen - områdeplan for Knarvik
Trafikksikring

Temaplan for trafikksikring i Alver 2020-2022.

Vedlegg 1: Trafikksikring - Tiltaksliste fysiske tiltak på vegnettet i Alver 

Klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi (Tidlegare Lindås kommune) 2010-2020

Helse, sosial og omsorg

Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg (Lindås kommune) 2017-2027

Bustadsosial handlingsplan (Tidlegare Lindås kommune) 2017-2020

Alkoholpolitisk plan, (Tidlegare Lindås kommune) 2016-2020

Alkoholpolitisk handlingsplan (Tidlegare Meland kommune) 2016-2019

Ruspolitisk handlingsplan (Tidlegare Radøy kommune)

Kommunedelplan for helse og omsorg (Tidlegare Radøy kommune)

Kultur og idrett

Flaggreglement for Alver kommune 28.10.2021

Kulturplan (Tidlegare Lindås kommune) 2010-2020

Kulturminneplan (Tidlegare Lindås kommune) 2011-2021

Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv (Lindås kommune)2016-2024

Temaplan for idrett,folkehelse og friluftsliv (Meland kommune) 2014-2019

Kulturminneplan (Tidlegare Radøy kommune), vedlegg til planen

Kulturplan (Tidligare Radøy kommune)

Idrettsplan (Tidligare Radøy kommune)

Rammeplan for kulturskulen (Tidlegare Meland kommune) 2018

Utsiktspunkt, rasteplassar og parkeringsplassar knytt til friluftsområde. Rullering på deltema av Temaplan for idrett, folkehelse og friluftsliv 2014–2019.

Oppvekst

Kvalitetsplan for oppvekst (Lindås kommune) 2016-2028 (kommunedelplan)

Kommunedelplan for skule (Tidlegare Lindås kommune) 2010-2020

Barnehageplan (Tidlegare Meland kommune) 2016-2020

Tiltaksplan skulefråvær (Tidlegare Radøy kommune)

Planregisteret

I planregisteret kan du finna alle reguleringsplanar, kommune(del)planar og arealplanar som er under arbeid.

Du finn planregisteret 
her. 

Planregisteret vert kontinuerleg oppdatert. Finn du ikkje planen du leiter etter, ta kontakt med oss på e-post: 
post@alver.kommune.no.


Sist oppdatert: 22.04.2022
Publisert: 26.10.2018