Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr på høyring

Formannskapet vedtok, i samsvar med forvaltningslova §37, framlegg til forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr, ut til høyring og offentleg ettersyn (sak 077/23).

  • Høyringsperiode er frå 10. november – 22. desember, 2023.
  • Merknader vert å sende til post@alver.kommune.no

Trykk her for lenke til saksframlegg


Sist oppdatert: 07.11.2023
Publisert: 07.11.2023