HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHar du innspel til anleggsstrategien vår?

Har du innspel til anleggsstrategien vår?

Fristen for å kome med innspel er 26. mai.
Publisert: 05.05.2021
Sist endra: 05.05.2021

Vi skal rullere anleggsstrategien vår. Anleggsstrategi for Alver 2020-2024 er ei samordninga av idretts- og friluftslivsplanane frå dei tre tidlegare kommunane, og skal fungere fram til ny idrettsplan er klar.

Rulleringa er ei oppdatering etter faktiske forhold når det gjeld anleggsutviklinga og forventa spelemiddelsøknader fram til 2024.

Les høyringsutkastet her

Trykk her for å lese utkastet til anleggstrategi.

Slik kan du komme med innspel

Send innspela dine til post@alver.kommune.no innan høyringsfristen 26. mai.

Merk innspelet med «Rullering Anleggsstrategi for Alver». 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med idrettsrådgjevar Anders Olav Dale på mobil 464 48 711 eller e-post anders.olav.dale@alver.kommune.no.