HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av utbyggingsavtale med Kvassnesvegen 33 AS

Kunngjering av utbyggingsavtale med Kvassnesvegen 33 AS

Utbyggingsavtalen regulerer opparbeiding og finansiering av offentleg infrastruktur rundt delområdet BKB2, innanfor områdeplan for Knarvik sentrum, planID 1263-201002. Utbyggingsavtalen sikrar at Kvassnesvegen 33 AS oppfyller krav om rekkjefølge som følgjer av føresegn pkt. 2.1.

Trykk her for å sjå signert avtale.


Sist oppdatert: 11.05.2023
Publisert: 11.05.2023