Ny sjanse til å kome med innspel til barnehage- og skulebruksplan

Utval for levekår vedtok den 18. juni å sende i sak 35/24 barnehage- og skulebruksplan på 2. gongs høyring og offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist er 15. september. Merknadane må vere skriftlege og sendast til:

Aktuelle vedlegg

Kva skjer etter høyringsfristen?

  • 24. september: Kommunedirektøren sender si innstilling til levekårsutvalet.
  • 15. oktober: Levekårsutvalet sender si innstilling til formannskapet.
  • 17. oktober: Formannskapet sender si innstilling til kommunestyret.
  • 24. oktober: Kommunestyret skal gjere endeleg vedtak

Les meir om arbeidet med barnehage- og skulebruksplanen. 


Sist oppdatert: 20.06.2024
Publisert: 20.06.2024