HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarOppretting av prisar til kultur, idrett og frivilligheit i Alver kommune

Oppretting av prisar til kultur, idrett og frivilligheit i Alver kommune

Alver kommune skal ta stilling til om det skal innførast priser innan kultur- idrett og frivilligheitsområdet.

Utval for oppvekst, kunnskap og kultur hadde saka til handsaming i sak 064/20 10.11.20. Saka vart utsett. I samband med dette blir saka lagt ut på høyring på nytt.

Bakgrunn

Saka handlar om korleis Alver kommune skal gje uttrykk for sin anerkjenning av den innsats som vert lagt ned i frivillige lag/foreiningar i kommunen og dei resultat som vert oppnådd, gjennom prisutdeling.

Trykk her for å sjå saksframlegg

Har du innspel?

Innspel kan sendast til: post@alver.kommune.no
eller postadressa:
Alver kommune,
postboks 4,
5906 Frekhaug.

Frist for å kome med innspel er 19. mars, 2021.


Sist oppdatert: 23.02.2021
Publisert: 23.02.2021