Ro- og padleplan på høyring

7. februar 2023 vedtok utval for oppvekst, kunnskap og kultur at ro- og padleplan for Alver kommune skal leggjast på høyring og offentleg ettersyn (sak 020/23).

Høyringsutkast med vedlegg:

Slik kan du kome med innspel

Fristen for å kome med innspel er 31.mars 2023. Du kan levera innspel på følgjande måtar:

  • Send innspelet ditt på e-post til: post@alver.kommune.no
  • Lever innspelet ditt til innbyggjarservice på Knarvik Senter, kommunehuset på Frekhaug eller kommunehuset på Manger.
  • Send innspelet ditt med posten til: Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug.

Merk innspelet med: «Innspel til ro- og padleplan».

Alle innspel vert publiserte på postlista til kommunen og vil vera offentleg tilgjengelege som ein del av planarbeidet.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til høyringsutkastet, kan du ta kontakt med idrettsrådgjevar Anders Olav Dale på e-post: anders.olav.dale@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 14.02.2023
Publisert: 14.02.2023