HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarVarsel om oppstart – detaljreguleringsplan for Rylandsvågen næringsområde

Varsel om oppstart – detaljreguleringsplan for Rylandsvågen næringsområde

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at oppstart av arbeid med detalj-reguleringsplan Rylandsvågen næringsområde, gnr. 343 bnr. 27 mfl. PlanID 46312023003. Planarbeidet vert utført av ABO Plan & Arkitektur Stord AS på vegne av tiltakshavar Salar Bruk As.

Planmateriale omfattar:

  1. Referat oppstartsmøte 2.6.2023
  2. Planinitiativ oppdatert 7.12.2023
  3. Notat kulturmiljø 22.6.2023
  4. Følgjebrev 8.1.2024
  5. Planavgrensing 25.10.2023

Merknadsfrist er sett til 9. februar 2024.

Merknadar og uttaler til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller på e-post til: poststord@abo-ark.no / turid@abo-ark.no

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader og innspel til kommunen - dette vil ABO Plan & Arkitektur Stord AS ivareta i samband med innsending av planframlegg.


Sist oppdatert: 10.01.2024
Publisert: 10.01.2024