HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarVedtaksendring for Samlelegat for Lindås

Vedtaksendring for Samlelegat for Lindås

Samlelegat for Lindås kommune har endra namn grunna kommunesamanslåing 1/1-20.

Etter §3 i vedtektene, må legatet sette av ein femdel av renteinntektene til kapital. For å ikkje endre §2 i vedtekta kvart år grunna auka kapital, er føljande innført: Kvart år vert det avsett ein femtedel av rentene til eigenkapitalkonto «fond for framtidig auke av grunnkapital» under opptent eigenkapital. Kvart femte år aukar ein grunnkapital ved overføring frå fondet.

Endringane i vedtektene er rekna å vera uvesentlege. 


Sist oppdatert: 06.08.2021
Publisert: 06.08.2021