Leksehjelp

Organisering  

Tilbod om leksehjelp blir lagt til 5.-10. trinn, med følgjande fordeling av timane:  

Mellomtrinn: 5 timar i veka, fordelt på 5.-7. trinn  

Ungdomstrinn: 3 timar i veka, fordelt på 8.-10. trinn  

Det er lokale ordningar innanfor dei gitte rammene på dei ulike skulane.

Slik melder du barnet ditt på ordninga

Informasjon og påmelding kjem frå kvar skule til heimane.

Kva kostar det?

Det er gratis for elevane å delta på leksehjelp.  

Slik melder du barnet ditt av ordninga

Ta kontakt med skulen barnet ditt går på.

Skyss  

Elevane har ikkje rett på gratis skyss etter leksehjelp. 

Retningslinje

Trykk her for retningsline for organisering av leksehjelptilbodet i dei offentlege grunnskulane i Alver kommune

Kva seier lova?

Trykk her for å lese kva Opplæringslova seier om Leksehjelpordninga: opplæringslova § 13-7a

Trykk her for å lese kva Forskrift til opplæringslova seier om leksehjelpordninga: Forskrift til opplæringslova, § 1A-1


Sist oppdatert: 25.03.2022
Publisert: 25.03.2022