HjemOm kommunenSkjema i Alver kommune

Skjema i Alver kommune

Oppvekst:

Trykk her for å gå til søknadsskjema for rekomp- og dekompmidlar. 

Trykk her for å gå til søknadsskjema for permisjon frå undervisning.

 

Helse og omsorg:

Trykk her for å gå til elektronisk søknadsskjema for følgjekort.

Trykk her for å søkje om kommunalt følgje til ferie- og fritidsreiser.

Trykk her for å søkje om kvardagsrehabilitering.

 

Kultur:

Trykk her for å søkje arbeids- og etableringsstipend.

Trykk her for å melde inn forslag til den kulturelle spaserstokken.

Trykk her for å søkje driftstilskot.

Trykk her for å søkje fleirårig driftstilskot til kunst, kultur og idrett.

Trykk her for å søkje idrettsstipend.

Trykk her for å melde inn forslag til programmet for nynorskdagane.

Trykk her for å søkje om redusert eigendel.

Trykk her for å søkje om redusert eigenandel

Trykk her for å søkje tilskot til kulturprosjekt.

Trykk her for å sende inn sluttrapport for prosjekttilskot.

Trykk her for å søkje tilskot til mindre investeringar på kulturbygg.

 

Plan, bygg og eigedom:

Skjema for krav om endring av bygningstype i matrikkelen finn du her

Trykk her for å bestille førehandskonferanse.

Trykk her for å melde ifrå om du har mistanke om ulovleg bygging.

 

Næring:

Trykk her for å sende inn omsetjingsoppgåve.

Trykk her for å søkje salsøyve for alkohol.

Trykk her for å søkje skjenkeløyve (serveringsløyve for mat og drikke).

Trykk her for å søkje skjenkeløyve for opne og lukka arrangement.

 

Veg, vatn og avløp:

Trykk her for å gå til ferdigmelding for vatn og avløp.

Trykk her for å søkje om ferdigmelding for olje- og feittutskiljar.

Trykk her for å søkje om utslepp av oljehaldig avløpsvatn.

Trykk her for å registrere vassmålar.

Trykk her for å gå til skjema for røyrleggjarmelding.

Trykk her for å søkje om utsleppsløyve.

 

Andre skjema:

Trykk her for å melde ifrå om manglande breiband.

Trykk her for å endre termin på faktura frå kommunen.

Trykk her for å søkje om innsyn i skjerma dokument.

Trykk her for å sende oss ein serviceklage.

Trykk her for å gå til søknadsskjema for vigsel.


Sist oppdatert: 29.04.2024
Publisert: 30.11.2023