HeimOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Organisasjonskart

Alver kommune er organisert i tre leiarnivå. Øvst er kommunalsjefane, leia av kommunedirektør Christian Fredrik Fotland. Kommunalsjefane er ansvarlege for kvar sin sektor.

Oppvekst er eksempel på ein slik sektor. I oppvekstsektoren er det to leiarnivå til. Det midterste leiarnivået er tenesteleiarane der ein blant anna finn leiar for skule. Avdelingsleiarane er på det tredje leiarnivået. Der finn ein rektorane for dei ulike skulane.

Alver kommune har og stabsfunksjonar i administrative stillingar, som er knyta til ulike deler av organisasjonskartet.

Sektorane våre er:

  • Helse og omsorg
  • Samfunnsutvikling
  • Oppvekst
  • Teknisk forvaltning og drift
  • HR og utvikling og økonomi

Organisasjonskart for Alver kommune

Kontakt leiargruppa til kommunedirektøren
Christian Fredrik Fotland

Kommunedirektør

christian.fredrik.fotland@alver.kommune.no

99121809

Martin Kulild

Assisterande kommunedirektør

martin.kulild@alver.kommune.no

46 41 48 00

Jarle Landås

kommunalsjef, samfunnsutvikling og teknisk forvaltning og drift og leiar for kommuneadvokatkontoret

jarle.landas@alver.kommune.no

40 22 82 15

Kristin Moe

kommunalsjef, oppvekst

kristin.moe@alver.kommune.no

98 85 72 05

Leni Dale

kommunalsjef, helse og omsorg

leni.dale@alver.kommune.no

90 85 44 64

Lisbeth Toppe Alvær

kommunalsjef, HR og utvikling

lisbeth.alvaer@alver.kommune.no

93 03 61 56

 Kontakt leiarar i oppvekst

Kommunalsjef

Kristin Moe

kommunalsjef, oppvekst

kristin.moe@alver.kommune.no

98 85 72 05

PPT

Bodil Rossnes

Tenesteleiar, PPT

bodil.rossnes@alver.kommune.no

95 22 20 63

Skule

Ingvild Moen

Tenesteleiar, skule (Fungerande rektor Knarvik barneskule)

ingvild.moen@alver.kommune.no

48 39 48 29

Anne Gunvor Jantzen Losnedahl

Fungerande rektor Knarvik ungdomsskule

anne.gunvor.losnedahl@alver.kommune.no

41508169

56375322

Astrid Marie Burkeland Kallekleiv

Rektor Vestbygd skule

astrid.marie.kallekleiv@alver.kommune.no

91841018

56174282

Bjørn Egil Nordland

Rektor Ostereidet barneskule

bjorn.egil.nordland@alver.kommune.no

95746490

56375572

Eirin Dyngen

Rektor Sæbø skule, fungerande rektor på Lindås barneskule

eirin.dyngen@alver.kommune.no

97076938

56349810

Telefonnummer Lindås barneskule: 56 37 52 39

Gurid Helene Espe

Rektor Lindås ungdomsskule

gurid.helene.espe@alver.kommune.no

94870050

56375308

Gøril Undertun

Rektor Alversund skule

goril.undertun@alver.kommune.no

56375065

Helga Bjørge Kvammen

Rektor Eikanger skule

helga.bjorge.kvammen@alver.kommune.no

90728551

56375202

Hilde Fiske Hugaas

Rektor Ostereidet ungdomsskule

hilde.fiske.hugaas@alver.kommune.no

92048899

56375379

Irene Hystad Hugaas

Rektor Grasdal skule

irene.hystad.hugaas@alver.kommune.no

93499892

56175702

Katrine Hopland

Rektor Leiknes skule

katrine.hopland@alver.kommune.no

92848656

56375233

Lene Molvik Thormodsen

Rektor Kløvheim skule

lene.molvik.thormodsen@alver.kommune.no

92692430

56375211

Magne Lædre

Rektor Sagstad skule

magne.ledre@alver.kommune.no

47256688

56171310

Marianne Herø

Rektor Radøy ungdomsskule

marianne.hero@alver.kommune.no

98615415

56349105

Mikal Lussand

Rektor Rossland skule

mikal.lussand@alver.kommune.no

97081927

56174411

Randi Isaksen Grung

Rektor Manger skule

randi.isaksen.grung@alver.kommune.no

56349060

Sally Karin Kjelstrup Solberg

Rektor Vaksenopplæringa

sally.solberg@alver.kommune.no

47461141

56375413

Sara Osen Bøe

Rektor Meland Ungdomsskule

sara.boe@alver.kommune.no

56171410

Ståle Villanger

Rektor Hordabø skule

stale.villanger@alver.kommune.no

99274447

Torgeir Arne Lid

Rektor Seim skule

torgeir.arne.lid@alver.kommune.no

48227093

56375141

Vigdis Villanger

Rektor Austebygd skule og styrar Austebygd barnehage

vigdis.villanger@alver.kommune.no

46281022

56349145

Barnehage

Mona Meidell-Hagewick

Tenesteleiar, barnehage

mona.hagewick@alver.kommune.no

95 14 69 23

56 37 54 82

Anne Mehl

Konstituert styrar Haugen barnehage

anne.mehl@alver.kommune.no

56375060

Christine Helgesen Teigland

Styrar Juvikstølen barnehage

christine.helgesen.teigland@alver.kommune.no

93070983

56375164

Gro Håland

Styrar Bø barnehage

gro.haland@alver.kommune.no

95229013

Hanne Haukås Solen

Styrar Lindås barnehage

hanne.haukas.solen@alver.kommune.no

48105517

56375399

Kristin Olaussen Bredholt

Styrar Marihøna barnehage

kristin.olaussen.bredholt@alver.kommune.no

96634428

56171381

Rita Valdersnes Amundsen

Styrar Prestmarka barnehage

rita.v.amundsen@alver.kommune.no

56375472

Tony Vetaas

Styrar Sæbø barnehage

tony.vetaas@alver.kommune.no

47602424

Vigdis Villanger

Rektor Austebygd skule og styrar Austebygd barnehage

vigdis.villanger@alver.kommune.no

46281022

56349145

Barnevern

Sissel Mary Frotjold

Tenesteleiar, barnevern

sissel.mary.frotjold@alver.kommune.no

40 80 77 24

56 37 54 33

Anette Zweidorff Dalland

Avdelingsleiar barnevern

anette.zweidorff.dalland@alver.kommune.no

97166682

56375507

Anne Birthe Kvant

Avdelingsleiar barnevern

anne.birthe.kvant@alver.kommune.no

40803170

56375505

Marianne Minde

Avdelingsleiar barnevern

marianne.minde@alver.kommune.no

56375467

May-Britt Hjortland

Avdelingsleiar barnevern

may-britt.hjortland@alver.kommune.no

94530133

56375489

Helsestasjon- og jordmortenesta

Kjersti Risa Marøy

Tenesteleiar helsestasjon og jordmor

kjersti.risa.maroy@alver.kommune.no

98 83 38 86

Jannicke Helland

Avdelingsleiar skulehelsetenesta

jannicke.helland@alver.kommune.no

40907641

56349222

Kristine Husebø Vaular

Avdelingsleiar, helsestasjon og jordmor

kristine.husebo.vaular@alver.kommune.no

94530131

56375438

Susanne Rebnord

Avdelingsleiar for migrahelseteamet

susanne.rebnord@alver.kommune.no

95099045

Kontakt leiarar i helse og omsorg

Kommunalsjef

Leni Dale

kommunalsjef, helse og omsorg

leni.dale@alver.kommune.no

90 85 44 64

Stab

Kari Hesjedal

Avdelingsleiar forvaltningskontoret

kari.hesjedal@alver.kommune.no

40903317

Sjukeheimstenesta

Christina Løtveit Fosse

Tenesteleiar, sjukeheim

christina.lotveit.fosse@alver.kommune.no

40 91 08 84

56 37 57 04

Hans Stapnes Johnsen

Avdelingsleiar Knarvik sjukeheim, kjøkkenet

hans.stapnes.johnsen@alver.kommune.no

90170874

56375758

Hildegunn Hopland Hansen

Avdelingsleiar Knarvik sjukeheim, avdeling 3

hildegunn-hopland.hansen@alver.kommune.no

40910883

56375712

Ingrid Låstad Haugland

Avdelingsleiar Lindås bu- og servicesenter

ingrid.lastad.haugland@alver.kommune.no

45375737

56375613

Linda Beate Herfindal-Hjelmås

Avdelingsleiar Solkroken, Meland sjukeheim

linda.beate.herfindal-hjelmas@alver.kommune.no

90699294

56171261

Linda J. Ulvedal Abrahamsen

Avdelingsleiar Norgardstunet og Lerketunet, Meland sjukeheim

linda.abrahamsen@alver.kommune.no

40907665

56171240

Oddvar Holsen

Avdelingsleiar Knarvik sjukeheim

oddvar.holsen@alver.kommune.no

46280004

56375728

Solrun Albrechtsen

Avdelingsleiar ressursbanken

solrun.albrechtsen@alver.kommune.no

40907664

56375702

Karina Olsvold

Konstituert avdelingsleiar Velferdssenteret

karina.olsvold@alver.kommune.no

56349138

Heimetenesta

Benthe Fjeldstad Helland

Tenesteleiar, heimeteneste

benthe.fjeldstad.helland@alver.kommune.no

47 46 09 93

56 37 56 03

Johnny Brattetaule

Avdelingsleiar heimetenesta Manger

johnny.brattetaule@alver.kommune.no

99328380

56349137

Karin Elisabeth Bech

Avdelingsleiar heimetenesta Frekhaug

karin.bech@alver.kommune.no

41079524

56171202

Katrine Kleppe

Avdelingsleiar heimetenesta Ostereidet

katrine.kleppe@alver.kommune.no

45316513

Liv Marit Hetlebakke Hope

Avdelingsleiar heimetenesta Lindås nord

liv.marit.hope@alver.kommune.no

47670313

56375602

Sølvi Ulvund

Avdelingsleiar heimetenesta Knarvik Sør/Vest

solvi.ulvund@alver.kommune.no

94503159

56375593

Tanita Marøy

Konstituert avdelingsleiar heimetenesta Manger

tanita.maroy@alver.kommune.no

45 37 73 36

56 34 91 91

Vanja Solvi Køhne

Avdelingsleiar heimetenesta Knarvik Nord/Aust

vanja.solvi.kohne@alver.kommune.no

47461007

56375699

Vibeke Bøe Løtvedt

Avdelingsleiar heimetenesta Alversund og Seim

vibeke.lotvedt@alver.kommune.no

97799250

56375594

 

Habiliteringstenesta

Bjørn Gripsgård Knudsen

Tenesteleiar habiliteringstenester

bjorn.knudsen@alver.kommune.no

45373675

Bjørg Konglevoll Lunde

Avdelingsleiar habiliteringstenester, Kvernhusmyrane og Bjørkhaugen bufellesskap

bjorg.konglevoll.lunde@alver.kommune.no

99316642

Britt Silvia Erstad Marøy

Avdelingsleiar habiliteringstenester, Radøy arbeidssenter

britt.silvia.erstad.maroy@alver.kommune.no

Cato Færøy

Konstituert avdelingsleiar habiliteringstenester, Stallanemarka og Storhaugen.

cato.faeroy@alver.kommune.no

41527641

Eva-Kristin Breistein Fanebust

Avdelingsleiar habiliteringstenester, Bustølen borettslag og Grønland bustader

eva-kristin.fanebust@alver.kommune.no

46299412

Jørn Hammer

Konstituert avdelingsleiar habiliteringstenester. Klubben, Røsvikrenen, Grønålen, Stølsmarka og Hakset.

jorn.hammer@alver.kommune.no

46532552

Lene Christensen

Avdelingsleiar habiliteringstenester, Prestbrekka bufellesskap

lene.christensen@alver.kommune.no

99477375

Marianne Bratshaug

Avdelingsleiar ambulerande tenester

marianne.bratshaug@alver.kommune.no

95759106

Oddrun B. Takvam

Avdelingsleiar Habiliteringstenester, Kvassnesvegen og Røsvikdalen bufellesskap

oddrun.takvam@alver.kommune.no

93254751

56375598

Reidun Vallestad

Avdelingsleiar habiliteteringstenester, Hannesvegen, Tømmerdalen og Hesthaugen bufellesskap

reidun.vallestad@alver.kommune.no

92841466

 

Psykisk helse og rus

Vibeke Erstad

Tenesteleiar, psykisk helse og rus

vibeke.angelskar.erstad@alver.kommune.no

92 22 45 99

56 37 56 08

Cecilie Fersnes Johannesen

Avdelingsleiar psykisk helse og rus

cecilie.johannesen@alver.kommune.no

90991177

56375513

Marianne Ramsvik Rikstad

Avdelingsleiar psykisk helse og rus

marianne.rikstad@alver.kommune.no

Marita Ulriksen Årseth

Avdelingsleiar psykisk helse og rus

marita.aarseth@alver.kommune.no

47459711

56349281

Lege- og rehabiliteringstenesta

Tord Asle Lappen Moltumyr

Tenesteleiar, helse

tord.moltumyr@alver.kommune.no

95118589

Bente Karin Bø Taule

Avdelingsleiar legetenesta

bente.bo.taule@alver.kommune.no

47459725

56349090

Grethe Helen F. Valdersnes

Avdelingsleiar Nordhordland legevakt

grethe.helen.valdersnes@alver.kommune.no

97592151

Siri Bye

Avdelingsleiar fysioterapi

siri.bye@alver.kommune.no

46299722

NAV

Jane Britt Daae

Tenesteleiar, NAV

jane.britt.daae@alver.kommune.no

41 46 02 37

Arngunna Haga

Avdelingsleiar NAV

arngunna.haga@alver.kommune.no

99372098

Inger Lise Brekke

Avdelingsleiar NAV

inger.lise.brekke@alver.kommune.no

91724947

Susanne Gjelsvik

Avdelingsleiar NAV

susanne.gjelsvik@alver.kommune.no

41340498

Kontakt leiarar i teknisk forvaltning og drift

Kommunalsjef

Jarle Landås

kommunalsjef, samfunnsutvikling og teknisk forvaltning og drift og leiar for kommuneadvokatkontoret

jarle.landas@alver.kommune.no

40 22 82 15

Arealforvaltning

Siril Therese Sylta

Tenesteleiar, arealforvaltning

siril.therese.sylta@alver.kommune.no

40 91 08 80

Are Frøysland Grande

Avdelingsleiar plan og byggesak

are.froysland.grande@alver.kommune.no

45374406

56171192

Eirik Berntsen

Avdelingsleiar, miljø og tilsyn

eirik.berntsen@alver.kommune.no

45330277

Laila Bjørge

Avdelingsleiar landbruk

laila.bjorge@alver.kommune.no

45375229

56171185

Tommy Veland

Avdelingsleiar kart og oppmåling

tommy.veland@alver.kommune.no

45285459

56375638

Drift og vedlikehald

For å komme i kontakt med avdelingsleiarane på drift og vedlikehald på telefon, så ta kontakt med innbyggjarservice på 56 37 50 00

Kjetil Spurkeland

Tenesteleiar, drift og vedlikehald

kjetil.spurkeland@alver.kommune.no

93 40 60 68

Knut Hopland

Avdelingsleiar bygg, anlegg og elektro, drift og vedlikehald

knut.hopland@alver.kommune.no

Ole Kristian Rolland

Avdelingsleiar veg, vatn og avlaup, drift og vedlikehald

ole.kristian.rolland@alver.kommune.no

Ronny Hoff

Avdelingsleiar reinhald

ronny.hoff@alver.kommune.no

Eigedomsforvaltning

Inger Marie Jordal

Tenesteleiar eigedomsforvaltning

inger.marie.jordal@alver.kommune.no

95205535

56375115

Mary Jorunn Seljevoll

Avdelingsleiar bustadkontoret

mary.jorunn.seljevoll@alver.kommune.no

45376646

56375139

Per Asle Køhne

Avdelingsleiar bygg, areal og grønt, Eigedomsforvaltning

per.asle.kohne@alver.kommune.no

95221794

56171446

Torkjell Holm Brenna

Avdelingsleiar samferdsle, veg og VA

torkjell.holm.brenna@alver.kommune.no

99302567

Kontakt leiarar i samfunnsutvikling

Kommunalsjef

Jarle Landås

kommunalsjef, samfunnsutvikling og teknisk forvaltning og drift og leiar for kommuneadvokatkontoret

jarle.landas@alver.kommune.no

40 22 82 15

Samfunnstryggleik og beredskap

Tove Mette Arnø Fyllingen

Avdelingsleiar politisk sekretariat

tove.mette.fyllingen@alver.kommune.no

47464145

56375175

Plan og analyse

Kristin Nåmdal

Tenesteleiar plan og analyse

kristin.namdal@alver.kommune.no

47466296

56171167

Kultur 

Eirik Bouwer Utne

Tenesteleiar kultur

eirik.utne@alver.kommune.no

93 41 30 89

56 17 10 59

Camilla Søderstrøm Tveit

Rektor kulturskulen

camilla.soderstrom.tveit@alver.kommune.no

93685017

Katarina Birkeland

Avdelingsleiar kultur, ungdom, fritid og medverknad

katarina.birkeland@alver.kommune.no

90696931

56349043

Trine Helene Rikheim Pete

Avdelingsleiar, Alver bibliotek

trine.helene.pete@alver.kommune.no

93609163

Brann og redning

Karl Johannes Romarheim

Tenesteleiar, brann og redning

karl.johannes.romarheim@alver.kommune.no

40 84 12 70

Gunn-Torhild Ramslien

Avdelingsleiar operativ avdeling, Brann og redning

gunn-torhild.ramslien@alver.kommune.no

45440323

56375688

Ole Johan Ingebrigtsen

Avdelingsleiar førebyggjande avdeling, Brann og redning

ole.johan.ingebrigtsen@alver.kommune.no

92027192

56375690

Kontakt leiarar i HR & utvikling

Kommunalsjef

Lisbeth Toppe Alvær

kommunalsjef, HR og utvikling

lisbeth.alvaer@alver.kommune.no

93 03 61 56

HR

Kathrine Martinsen

Avdelingsleiar HR

kathrine.martinsen@alver.kommune.no

40239734

Innbyggjarservice og kommunikasjon

Silje Andvik Hoaas

avdelingsleiar for innbyggjarservice og kommunikasjon

silje.andvik.hoaas@alver.kommune.no

45662114

Dokumentsenter

Heidi Karin Veland

Avdelingsleiar dokumentsenteret

heidi.karin.veland@alver.kommune.no

97506173

56171552

Kontakt leiarar i økonomi

Løn og rekneskap

Monicka Larsen Feyling

Avdelingsleiar løn og rekneskap

monicka.larsen.feyling@alver.kommune.no

93046602

56375191

 

Anna kontaktinformasjon i Alver kommune

Treng du kontakt med andre tilsette i Alver kommune, ring innbyggjarservice på 56 37 50 00.

Trykk her for vakttelefonar og annan kontaktinformasjon i kommunen.


Sist oppdatert: 21.05.2024
Publisert: 23.10.2018